Еуразиялық медициналық қауымдастықтың денсаулық сақтаудың басты субъектілерімен өзара әрекеттесуі келесі жолдармен жүзеге асырылады:

  • 1. Қауымдастықтың Қауымдастық мүшелері мен денсаулық сақтаудың басты субъектілерінің мүдделеріне қатысты нормативті құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу мен сараптамауына қатысуы;
  • 2. Қауымдастықтың мақсаттары мен тапсырмаларын жүзеге асыруға бағытталған, мемлекеттік органдар мен басқа ұйымдардың, сонымен қатар басқа формалардың қатысуымен денсаулық сақтау субъектілерінің негізінде құрылатын кеңестік-консультативтік органдардың құрамында қатысуы.

Өзара әсерлесу нәтижелерінің кейбіреулерімен Сіз біздің сайтымыздың «Өзекті» және «Біздің жұмысымыз» тарауларында таныса аласыз.