Қауымдастық серігі болып Қауымдастықтың жарғылық мақсаттары мен тапсырмаларын дамытуға қолдауға қызығушылықты танытатын кез-келген заңды тұлға бола алады, бұл үшін Қауымдастыққа Серіктес мәртебесінде қабылдау туралы жазбаша өтінішпен хабарласу керек, одан кейін Қауымдастық жазбаша келісімшарт жасалады. Келісімшартпен Серіктестің мүшелік жарналарын салуы қарастырылады.

Қауымдастық Серіктесі Қауымдастық мүшелерінің Жалпы жиналысының шешімін қабылдауына қатысуға құқығы жоқ, бірақ кеңесші дауысы құқығымен қатысуы мүмкін.